חותמת - Printy 4911גודל מקסימלי 38X14 מ"מ

מומלץ ל 3-4 שורות

מתאים לחברות ואנשים פרטיים