חותמת תאריכון 827D

827D


חותמת תאריך עברית/אנגלית/מספרים

חותמת תאירכון + פלטה בגודל מקסימלי 50X30 מ"מ

מתאים לחותמת תאריך באמצע ושתי שורות למעלה ושתי שורות למטה

מתאים לחותמת נתקבל/שולם