חותמת - Printy 4926

4926


גודל מקסימלי 75X38 מ"מ

חותמת גדולה

ניתן לשלב דוגמאות של ספרים או סמלים אחרים