חותמת כיס יוקרתיתחותמת כיס בצורת עט במראה יוקרתי

מיועד לחתימת שם, נוח לנשיאה.