חותמת תאריכון 4727

4727


חותמת תאריך עברית/אנגלית/מספרים

חותמת תאירכון + פלטה בגודל מקסימלי 60X40 מ"מ

מתאים לחותמת תאריך עם כיתוב מלמעלה ומלמטה